(0266) 281 10 10
COSME PROGRAM ÇAĞRISI

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, KOSGEB COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen,KOSGEB tarafından program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.

COSME Programı kapsamında(Supportingthe Development andPromotion of TransnationalThematicTourismProducts:ExploitingSynergiesbetweenTourismandCulturaland Creative Industries)proje teklif çağrısı yayımlanmış olup,söz konusu çağrıya ilişkin  bilgiler http://cosme.kosgeb.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.