(0266) 281 10 10
FİZİBİLİTE DESTEK PROJESİNİN İMZALARI ATILDI

           Mesleki eğitim kalitesinin artırılarak meslek liselerinin tercih edilebilirliğinin sağlanması ile iş gücü arzının iş gücü talebi doğrultusunda geliştirilerek nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacı doğrultusunda Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından sunulan “BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi” GMKA’nın Güdümlü Proje Desteği ile hayata geçiyor. Bu kapsamda BALOSB'nin hazırlamış olduğu Fizibilite Destek projesinin imzaları Bölge Müdürü Mesut ERAY ve Genel Sekreter Abdullah GÜÇ tarafından atıldı.