(0266) 281 10 10
ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kumlunun 26/12/2019 tarihli toplantısında; 2020 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında görseldeki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.