(0266) 281 10 10
Dilekçeler ve Ekler
Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Başvuru Dilekçesi
GSM İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatı Düzenlenmesi İçin Dilekçe (EK-7)
GSM Başvuru Formu (EK-7)
Güncel Adres Bilgisi İçin Dilekçe (EK-13)
İmar Durumu İçin Dilekçe (EK-1)
İş Akış Şeması
Kanala Bağlantı İzni Taahhütname (EK-9)
Kanalizasyon Deşarj Standartları Yönetim Kurulu Kararı
Örnek Akış Şeması Açıklama Raporu (EK-8)
OSB Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Başvuru Dilekçesi ve Ekleri
Su Abonelik Dilekçesi
Tapu Talebi Dilekçesi
Yapı Kullanma İzin Belgesinin Duzenlenmesi İçin Dilekçe (EK-4)
Yapı Ruhsatı Mal Sahibi Taahhütnamesi (EK-11)
Yapı Ruhsatı Mütahhit Taahhütnamesi (EK-12)
Yapı Ruhsatlarının Düzenlenmesi İçin Dilekçe (EK-3)
KANALİZASYONA DEŞARJ STANDARTLARI (11.04.2016 Yönetim kurulu Kararı)
Su Abonelik Dilekçesi

OSB Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Başvuru dilekçesi ve Ekleri

Kiralama Belgeleri