(0266) 281 10 10
Gerekli Evraklar
GSM İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler (EK-6)
Ruhsat İçin Gerekli Evraklar (EK-2)
Ruhsatlar ile İlgili Bilgilendirme
Tapu Almayla İlgili İşlemler
Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar (EK-5)