(0266) 281 10 10
Taahütname Örnekleri
Yapı Müteahhitlerine Ait Taahhütname Örneği
Şantiye Şefleri Tarafından İlgili İdareye Verilecek Taahhütname Örneği
Proje Müellifleri Tarafından İdaraye Verilecek Taahhütname Örneği