TS EN ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ


BALOSB Enerji Politikası

Bölgemizdeki sanayinin gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla altyapı ve üst yapı hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, enerji kullanımımız, enerji tüketim yapımız ve ölçeğimize uygun şekilde aşağıdaki hususları dikkate almaktayız;

  • Uygulanabilir yasal gerekliliklere ve diğer şartlara uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerimizi düşürmeyi, atıkları en aza indirerek enerji kaynaklarını korumayı,
  • Belirlediğimiz amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,
  • Personelimizi ve paydaşlarımızı enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın almayı teşvik etmeyi, enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,

Bölge Müdürlüğü olarak enerjiyi etkin kullanarak Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji Performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.