İdari İşler Müdürlüğü Hizmetleri


Balosb Müdürlüğünün tüm yazışmalarını, her türlü evrak akışını ve arşiv faaliyetlerini yürütür.Bunların yanında güvenlik, itfaiye ve eğitim birimlerinin de faaliyetlerini koordine eder.
Yazı İşleri İle İlgili Yürütülen Faaliyetler;
1. Gelen evrakların teslim alınmasından sonra kayıtlarını yapılmak ve havale edildikten sonra ilgili birimlere teslim etmek,
2. Kurum dışına gönderilen evrakların elden teslim olanların harici zimmet ile posta yoluyla gönderilecek olan evrakların da posta ya da kargo yoluyla gönderilmesini sağlamak,
3. Genel Kurul evraklarını zamanında hazırlamak ve Genel Kurul Üyelerine dağıtmak,
4. Toplantı gündemlerini hazırlamak ve alınan kararları kayıt altına almak,
5. İlgili prosedür ve talimatlara uygun çalışmak,
6. Tüm birimlerin yazışmalarını tek elden yürütmek ve arşivlemek,
7. Bölgedeki değişiklikler ( alım, satım, devir işlemleri, tevhid, ifraz, kiracı değişiklikleri vb…) ile ilgili Yönetim Kurulu Kararlarını hazırlamak ve imzaya sunmak,
8. Kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmaktır.

Güvenlik Birimi Tarafından Yürütülen Faaliyetler;
Balosb güvenlik birimi, üç vardiya ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.Bu hizmetler;
1. Balosb' ye giriş-çıkışların kontrolünü sağlamak,
2. Balosb iç yollarının kontrol ve denetimini ve yol düzenlemelerini yapmak, bu yollarda meydana gelen trafik kazalarında gerekli emniyet tedbirlerini almak ve ilgili makamları haberdar etmek,
3. Balosb Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri'nin güvenliğini sağlamak,
4. Balosb’de bulunan diğer kuruluşların kendilerine ait güvenlik teşkilat ve görevlileriyle haberleşme içinde olmak ve onlara destek vermek,
5. Balosb İtfaiyesi ile Bölge içinde meydana gelecek olaylarda koordineli çalışmak,
6. Balosb Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesislerini ziyarete gelen Devlet yetkililerine ve yabancı davetlilere, bölge girişinden itibaren refakat etmektir.

İtfaiye Birimi Tarafından Yürütülen Faaliyetler;
BALOSB İtfaiyesi katılımcılara,
İnşaat Aşamasında; yangın güvenlik sisteminin kontrolü, yangın güvenliği eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, İşletme taslak projelerinin hazırlanması ve kontrolü hizmetleri vermektedir.
Üretime Başlama ve Üretim Aşamasında; İşletme makine yerleşimi sırasında risk analizinin yapılması ve riske uygun seyyar yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin tespit edilmesi, İşletme Acil Eylem Planının hazırlanmasında kılavuzluk, işletme personelinin asgari 3 saat yangın güvenlik eğitimine tabi tutulması ve tüm personelin bilgilendirilmesi, yangın savunma ekiplerinin eğitimlerinin verilmesi ve yangın tatbikatlarının yaptırılması hizmetlerini vermektedir. Risk Analizinde belirtilen eksikliklerin tamamlanmasına müteakip, işletmeye yangın ve patlamalara karşı yeterlilik belgesi verilmektedir.
Olağanüstü Durumlarda; İşletmelerde oluşabilecek yangınlara ilk müdahaleyi yapmak, genişleyip yayılmasına fırsat vermeden kontrol altına alarak söndürmek, işletmelerde oluşabilecek ilkyardım-kaza kurtarma olaylarında kazazedeyi en yakın sağlık kuruluşuna tam donanımlı ambulansla sevk etmek konularında hizmet vermektedir
İdari işler müdürlüğü eğitimle ilgili olarak, Balosb Neşe Fabrikası Kreş ve Gündüz Bakımevindeki eğitim faaliyetleri ile Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde fabrikaların ara eleman ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapılan uygulamalı eğitim faaliyetlerini koordine etmektedir.