Kalite Yönetim Sistemi


BALOSB Kalite Politikası

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat şartları gereğince;

- Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde bölgesel ve ülkesel kalkınmaya destek olmayı,
- Kurumun amaç ve bağlamına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerini desteklemeyi,
- Tüm paydaşlarımızla etkileşim içerisinde ve paydaş memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, tarafsız ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak katılımcılarımıza her türlü altyapı ve destek hizmetlerini hızlı, eksiksiz, zamanında ve en üst düzey kalitede sunma anlayışına sahip yetkin personeli ile KYS’yi sürekli iyileştirerek katılımcılarına en iyi şekilde hizmet vermeyi,
- Sahip olduğumuz kalite ve kurumsal sorumluluk anlayışı ile örnek teşkil etmeyi,
taahhüt eder.