Mali İşler Müdürlüğü Hizmetleri


Mali İşler Müdürlüğü görevini yaparken, yetkisini 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Muhasebe Standartları Kanunu, Tek Düzen Hesap Planı Sistemi ve başkaca kanun ve yönetmeliklerden almaktadır. Bu sorumlulukla ve 0 adet bağlı birim 1 kişilik personelimizle aşağıdaki hizmetleri en iyi şekilde sunmaya çalışmaktadır.
Verilen İş ve Hizmetler;
• Satış ve alış faturaları düzenlemek, kayıtlara işlemek. Muhasebe uygulamalarına uygunluğunu kontrol etmek (Kağıt ve E-faturalar)
• Satış ve Alış faturalarını cari hesap mutabakatlarını sağlamak ödeme ve tahsilatlarını takip etmek. (Ba/Bs formalrı, karşıt inceleme tutanakları) • Arsa tahsislerden gelen tahsilatları takip etmek yapmak.
• Gününde ödemesini yapmayanlara ihtarlar hazırlamak ve gerekenlere kesim listesi oluşturmak.
• Günlük kasa işlemlerinin takibi sayımı ve bankalara aktarımını sağlamak.
• Bankaların günlük işlemlerini takip etmek ve kayıtlara almak.
• Tedarikçi firma ödemeleri hazırlamak.
• Aylık beyannameleri oluşturmak. (Muhtasar, Kdv. Kdv.2, SGK.Pirim Bild. TRT payı tahakkuku, Kosgeb, e-defter onaylamak vs)
• Muhasebe kayıtlarına geçirilen evrakların neticesinde , Yönetimi bilgilendirici raporlar oluşturmak. (Veya ödeme ve kesim listelerini oluşturan raporları almak.)
• Bütçe hazırlığını yapmak.
• Nakit akış ve projeksiyon yapmak.
• Risk analizi yapmak